Jazykové kurzy

Angličtina, němčina, ruština

NABÍDKA

Lektor:
Mgr. Nasťa Faifrová, Mgr. Jana Konířová
Studijní program je určen pro aktivní seniory, kteří mají zájem dorozumět se doma i v cizině. Kurzy jsou určeny pro ty, kteří si chtějí světový jazyk zopakovat.

 

Cíl předmětu:
Cílem je zopakovat si nejdůležitější slovíčka a fráze. Konverzace je součástí každé hodiny. Lektor vás naučí používat gramatiku a slovní zásobu v praxi. Kurz je zaměřen na nejběžnější situace, které vás mohou potkat v běžné komunikaci.

 

Obsah předmětu:
Výuka probíhá v přátelské atmosféře a lektor se každému individuálně věnuje. Tempo výuky je přizpůsobeno studentům. Důraz je kladen na konverzaci a praktické využití získaných znalostí.
Učebnice a další studijní materiály budou stanoveny po dohodě s účastníky

 

Rozsah a obsazení předmětu:
Celý kurz probíhá po dobu 12 týdnů. Výuka kurzu se koná pravidelně jednou týdně dvě vyučovací hodiny, tedy 90 min. V pondělí nebo čtvrtek dopoledne dle dohody s lektory. Jednotlivé kurzy proběhnou v případě, že se přihlásí minimálně šest uchazečů.

 

Cena kurzu
Pro registrované čtenáře knihovny 660,- Kč/kurz
     Pro ostatní 840,- Kč/kurz

 

Přihlášky
Přihlášky přijímá Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně během prosince. Kurz proběhne v lednu, únoru a březnu. Přihlášku považujeme za závaznou, celý jazykový kurz se platí předem. Žádné výjimky neudělujeme. Přihlásit se můžete přímo v knihovně nebo pomocí elektronické přihlášky viz. níže!

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JAZYKOVÝ KURZ

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: