Chystáme pro Vás semináře:

 
 
 

 

 

Přihláška

PŘIPRAVUJEME - VZDĚLÁVÁNÍ - SEMINÁŘE V ROCE 2016

 

* * * * * * * * * * * *

 

Nabídka - průzkum

 

 

 

Stanislava Benešová: Trénink paměti

 

Procvičování paměti je pro udržení psychického i fyzického zdraví.

 

 

 

PhDr. Eva Bílková: Badatelství, historie

 

Zaměření na regionální témata, ale i rodinné zajímavosti - naučit se využívat fondů paměťových institucí (knihovna, archiv, muzeum).

 

 

 

Bc. Lenka Dědečková: Média tvořivě

 

Zábavnou formou modulačních situací si uvědomíme, jak s námi média manipulují. Učíme se, jak se bránit reklamě. Hledáme, co je asi pravdivé v textu, jak jednotlivé zprávy nás nesprávně ovlivňují. Dokazujeme si, že kvalita je důležitější než kvantita. Co je to mediální smog? Jak se bránit znečišťování v našich hlavách.

 

 

 

Bc. Lenka Dědečková: Informační zdroje

 

Naučit se formulovat si své informační potřeby, orientovat se v množství informačních zdrojů, vyhledávat potřebné informace, tyto informace vyhodnotit a použít je při řešení konkrétních úkolů. Seminář navazuje na základy počítačů.

 
  • on-line katalog
  • Anopress
  • Kramerius, Manuscriptorium
  • Václav Čtvrtek – tištěný informační zdroj

 

Mgr. Radka Janků: Genealogie

Genealogie zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů.

 

Ing. Václav Kameník: Jak počítá skutečný počítač

Dějiny počítačů populární formou. Srdcem počítače je procesor, tělem hardware a mozkem software.

 

Ing. Václav Kameník: Matematika populárně – jinak

Všechny objevy, které výrazně vylepšily život lidstvu, jsou podloženy matematikou. Populární formou poznávat matematiku bez obav a stresů.

 

Mgr. Jana Konířová: Styly a slohy ve víru staletí

Praktický seminář s teoretickým úvodem. Základní rysy uměleckých stylů a slohů od románského slohu po 20. Stol. V architektuře, užitém a výtvarném umění. Po krátkém teoretickém úvodu a repetitoriu bude následovat praktická část s nákresy a obrázky

 

Mgr. Richard Koníř, Mgr. J. Konířová: Nejen chrám a tvrz, ale i cvičiště naší mysli: hrátky s krásnou češtinou

Krásy naší mateřštiny, jak je popisuje významný překladatel P. Eisner, jak je uchopili velcí mágové jazyka českého. Praktická část: jazykolamy a malé dramatické etudy.

 

BcA. Ladislava Mařádková: Nebojte se promluvit

Seminář je zaměřen na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky, na správné posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci sebe sama, na umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout posluchače.

 

RNDr. Zdeněk Mrkáček: Přírodověda – Český ráj

Český ráj jako nedělitelný celek s unikátním propojením přírodních a památkových výtvorů, jako součást přírodního a kulturního bohatství naší vlasti a věčná inspirace pro nás všechny.

 

MUDr. Irena Taubnerová: Známe své tělo?

To, jak své tělo vnímáme a jaký k němu máme vztah, podstatně ovlivňuje také naše sebevědomí a sebepojetí, a tím i celkovou kvalitu našeho života.

 

Literárně-vlastivědné výlety

Procházky po městě spojené s příběhem – lektoři dle témat

Po stopách Václava Čtvrtka – PhDr. Eva Bílková
Po stopách Fráni Šrámka – Lenka Dědečková
Po stopách K. J. Erbena – Věra Trybenekrová
Po stopách K. V. Raise – Věra Trybenekrová

 

 

Pavel Jonák, DiS.: Tvůrčí psaní

Prožitková a sebezkušenostní forma lekcí. Hravou formou vytvoříte texty, které i Vás samotné překvapí.

 

 

NA AKCE SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT PŘÍMO V KNIHOVNĚ NEBO POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍHO FORMULÁŘE!!!

 

VÝZVA

 

Vážení a milí,
nabídka předmětů není konečná. Budeme rádi, přijdete-li s dalšími tématy a
 náměty i vy. Věříme, že se mezi vámi najdou tací, kteří se rádi podělí o své
 znalosti a zkušenosti z různých oborů. Zapojte se do vyučování svých kolegů.
Učit své starší kolegy vás také určitě obohatí.  Budoucím studentům nabízíme nový
smysl života, váš život naplníme o další duchovní rozměr. Knihovna vám nabízí
prostorové zázemí,  bohatý fond literatury a další služby s ní spojené, vše pro vaše
další vzdělávání.